Skip to main content

Planning

We maken de Gebiedsagenda in verschillende stappen. Globaal is daarbij onderscheid te maken in het gezamenlijk met partners ontwikkelen van de Gebiedsagenda en de consultatiefase.  In onderstaande tijdlijn staan alle fasen schematisch weergegeven.

Eerste kwartaal 2018

Januari t/m maart 2018

  • Uitwerken input uit Werkatelier I naar een 1e Concept Gebiedsagenda.
  • Discussiepapers, divers overleg Projectteam en Stuurgroep RCW

28 maart 2018

  • Werkatelier II

Tweede kwartaal 2018

April t/m juni 2018

  • Uitwerken input uit Werkatelier II naar 2e Concept Gebiedsagenda.
  • Discussiepapers en divers overleg Projectteam en Stuurgroep RCW.

 

 

Derde kwartaal 2018

Juni t/m augustus 2018

  • Opstellen eindconcept Gebiedsagenda

September t/m oktober

  • Bestuurlijke consultatieronde

 

 

Vierde kwartaal

Oktober 2018

  • Vaststelling eindconcept Gebiedsagenda

December 2018

  • Vaststelling definitieve Gebiedsagenda Wadden 2050
  • Gezamenlijke Ondertekening