Skip to main content
Nieuws van de Gebiedsagenda Wadden 2050

Nieuws

Tweede werkatelier op 28 maart 2018

11 januari 2018

Op 28 maart a.s. vindt het tweede Werkatelier van de Gebiedsagenda Wadden 2050 plaats. In het eerste Werkatelier zijn de verschillende partners geïnformeerd over het doel, status en beoogde inhoud van de gebiedsagenda en werden zorgen, kansen en ideeën ‘opgehaald’. In dit tweede Werkatelier koppelen we terug wat er met die oogst is gedaan, waar we staan en waar we met elkaar over in gesprek willen. Lees hier meer info over het programma.

Eerste werkatelier op 23 november 2017

Op 23 november 2017 vond het eerste werkatelier plaats in het kader van de Gebiedsagenda Wadden 2050. Delen, informeren en uitwisseling van ambities en mogelijke zorgen stonden hierbij centraal. De opbrengst van deze dag wordt verder uitgewerkt en benut voor het opstellen van een eerste concept Gebiedsagenda.

Rapport Evaluatie Structuurvisie Waddenzee (SVW) uitgebracht

7 december 2015

Op 7 december 2015 is het Rapport Evaluatie Structuurvisie Waddenzee (SVW) uitgebracht. Het betrof een in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) uitgevoerd onafhankelijk onderzoek met het oog op mogelijke bijstelling van de huidige Structuurvisie (SVW). De Structuurvisie is over het algemeen positief geëvalueerd.

Uitnodiging Werkatelier II