Spring naar hoofd-inhoud

Gebieden

Binnen de Gebiedsagenda werken we aan de hand van 4 gebieden aan de verschillende ambities, opgaven en strategieën voor toekomstig beleid. Hoewel er gemeenschappelijke opgaven en ambities zijn te benoemen, kent elk gebied zijn eigen specifieke uitdagingen.

De gebieden:

Kust

Hier info over de uitdagingen op het gebied landschapskwaliteit, landbouw, zoet/zout natuur, kwelders, waterveiligheid, industrie, toerisme, cultuur, bereikbaarheid enzovoorts.

Eilanden

Hier info over de uitdagingen op het gebied van leefbaarheid, identiteit, recreatie, cultureel erfgoed, passende landbouw, energie, bereikbaarheid, drinkwater, enz.

Zee (inclusief Eems-estuarium)

Hier info over de uitdagingen op het gebied van gezonde Waddenzee, fly and swimway, waterkwaliteit, toerisme, visserij, delta’s, slib, enz…

Wadden-brede vraagstukken (intern.)

Over vermarkting, criteria, experimenteerruimte, internationale positie, havens, klimaatverandering, stijgende zeespiegel, etc.