Spring naar hoofd-inhoud
Waarom een gebiedsagenda?

Waarom een gebiedsagenda?

In 2019 eindigt de planperiode van de Structuurvisie Waddenzee (voorheen PKB). Daarom gaan Rijk en regio met elkaar aan de slag om gezamenlijk de ambities naar de toekomst te formuleren voor natuur, havens, economie, duurzame energie, visserij, werkgelegenheid, bereikbaarheid en meer. En om deze ambities te vertalen naar beleidsvoornemens en maatregelen. Het is een unieke kans om gezamenlijk input te leveren voor het toekomstig beleid..

Gezamenlijke koers

Begin 2019 was het tijd om met bestuurders uit de regio in gesprek te gaan. Wat zijn volgens hen de belangrijkste uitdagingen voor het Waddengebied? Welke koers willen we met elkaar gaan varen? Hoe kan de Gebiedsagenda vertegenwoordigers van gemeenten, provincie of waterschap hierbij helpen? Hierover spraken leden van de Stuurgroep tijdens 3 regiobijeenkomsten in de provincie Groningen op 24 januari, Noord­Holland op 7 februari en Frysl├ón op 28 februari 20

Wie doet wat voor het Wad?

Wie doet wat voor het Wad?

De Gebiedsagenda Wadden 2050 is een gezamenlijk initiatief van Rijk en regio. Betrokken partijen zijn: Provincies (Friesland, Groningen, Noord-Holland), visserijorganisaties, Coalitie Wadden Natuurlijk, Waddenkust-gemeenten, Samenwerkingsverband de Waddeneilanden, Raad van Advies Waddenzeehavens, Regiecollege Waddengebied, Groningen Seaports, Rijkswaterstaat en de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Defensie, Economische Zaken en Klimaat, en Infrastructuur en Water.