Skip to main content
Gebiedsagenda Wadden 2050

Waarom een gebiedsagenda?

Waarom een gebiedsagenda?

In 2019 eindigt de planperiode van de Structuurvisie Waddenzee (voorheen PKB). Daarom gaan Rijk en regio met elkaar aan de slag om gezamenlijk de ambities naar de toekomst te formuleren voor natuur, havens, economie, duurzame energie, visserij, werkgelegenheid, bereikbaarheid en meer. En om deze ambities te vertalen naar beleidsvoornemens en maatregelen. Het is een unieke kans om gezamenlijk input te leveren voor het toekomstig beleid..

Werkatelier II

Op 28 maart 2018 vond in Den Helder het tweede Werkatelier van de Gebiedsagenda Wadden 2050 plaats in Den Helder. Op basis van de uitgewerkte opbrengst van Werkatelier I zijn de opgaven en strategie├źn voor de Waddenkust, de Eilanden, de Waddenzee, het Eems-estuarium en voor Wadden-brede vraagstukken verder aangescherpt. Dit keer zijn er aparte verslagen voor de plenaire sessies en de thematafels gemaakt.
Download hier de Werkatelier II verslagen

Wie doet wat voor het Wad?

Wie doet wat voor het Wad?

De Gebiedsagenda Wadden 2050 is een gezamenlijk initiatief van Rijk en regio. Betrokken partijen zijn: Provincies (Friesland, Groningen, Noord-Holland), visserijorganisaties, Coalitie Wadden Natuurlijk, Waddenkust-gemeenten, Samenwerkingsverband de Waddeneilanden, Raad van Advies Waddenzeehavens, Regiecollege Waddengebied, Groningen Seaports, Rijkswaterstaat en de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Defensie, Economische Zaken en Klimaat, en Infrastructuur en Water.